Behaviour Based Safety (V06)

BBS is een training die onderdeel uitmaakt van een systeem voor Veiligheids- en Kwaliteitsonderzoek voor de chemische industrie. Dit Veiligheids- en Kwaliteitsonderzoek wordt kortweg SQAS genoemd (Safety and Quality Assessment System).

Deze training is opgezet in samenwerking met verschillende Europese instanties en autoriteiten op het gebied van de petrochemische industrie.

 

Deze training heeft als doel om de prestaties van de beroepschauffeur verder te verhogen. Er wordt veel aandacht aan het defensief rijden en de verkeersdeelname besteed.
De voordelen voor u als werkgever kunnen zijn: het reduceren van ongevallen en incidenten, efficiënter brandstofgebruik, verminderde uitstoot, lagere onderhoudskosten en kleinere kans op verkeersboetes.

 

De training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De cursist oefent zijn rijtechnieken in twee praktijkritten. De theorie die wordt behandeld dient ter ondersteuning van de praktijk.
Klik hier om deze cursus te boeken of voor meer informatie