Schadepreventie

U maakt veel kilometers, helaas komt daar af en toe ook schade bij kijken. Gelukkig is er in de meeste gevallen bij een ongeval alleen sprake van blikschade. Maar deze blikschade kost u jaarlijks wel veel geld.

Bewustwording is hier de eerste stap naar meer veiligheid. Bijvoorbeeld: De meeste schade ontstaat vaak in de eerste of laatste 10 minuten van een rit. Een training in “Schadepreventie” is dan ook niet gericht op het aanleren van een nieuw “kunstje”, maar op een gedragsverandering.

Door actief toepassen van de principes van schadepreventie wordt aantoonbaar bespaard op verwijtbare schades en schade aan eigen voertuigen. VZN kan de resultaten van de training monitoren door het effectieve volgplan.

Schadepreventie. Kijktechniek, anticiperende verkeersdeelname, defensieve rijstijl. Afstandhouden, schakel- en remmomenten. Maar ook klein onderhoud en gebruik van hulpmiddelen in het voertuig dragen bij aan het tegengaan van schades aan het voertuig.

Bij voorkeur starten we deze trainingen vanaf uw eigen locatie. Dit heeft als belangrijk voordeel dat u de training volgt in voor u bekend gebied. Ook minimaliseert u hiermee de belasting voor wat betreft werktijden en het milieu.

U kunt na het succesvol volgen van deze training ook een persoonscertificatie krijgen. Dit certificaat is een bewijs dat u over de kennis, inzicht en vaardigheden beschikt om veilig en milieubewust aan het verkeer deel te nemen.

Doel:

Zorgen voor minder schade voor, tijdens en na een rit van A naar B. Hiermee wordt een vervelende en onnodige  kostenpost terug gedrongen.

Onderdelen:
  • Zitten en sturen
  • Kijktechniek
  • Ritplanning
  • Moderne Rijstijl
  • Manoeuvreren
  • Kritieke momenten

Locatie:

Vanaf de locatie van de klant. Uiteraard ook mogelijk vanaf elke andere locatie in Nederland. Eventueel ook vanaf een trainingscentrum.

Tijdsduur:
  • 2,5 uur per persoon
  • 2,5 uur per twee personen.

Aantal deelnemers:

Eén of twee deelnemers per training

Prijs per persoon:

  • Bij twee deelnemers €75,-
  • Bij één deelnemer €150,-